rachela hutner

Baza wyszukanych haseł

Minarchistyczny serwis Krajowych Obrońców Podatników

Temat: pediatria jesień 2010
...definicji V. Henderson Jakim programem trzeba się posłużyć by utworzyć‌ zwierający teks, zestawienie danych w postaci tabel oraz histogramy - edytor tekstu - baza danych - system operacyjny - program graficzny Dane pacjentów zapisano w bazie komputerowej, ‌ dane jednego pacjenta‌ - polem (to ponoć jest dobre) - rekordem - plikiem - dokumentem W Polsce podwaliny do pielęgnowania hospicyjnego (chyba): - Teresa Kulczyńska - H. Chrzanowska - Rachela Hutner - Maria Epsteinówna Pacjocentryczny model plg. W Polsce wprowadziła - Teresa Kulczyńska - H. Chrzanowska -
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=1688